Analyse van de werkbeleving van uw werknemers vanuit een 360° benadering

Tevredenheid

Download gratis het stappenplan, infobrochure met prijzen en de looptijd!

Download onze tips voor een succesvolle personeelsbevraging

Ons stappenplan voor een succesvolle personeelsbevraging bestaat uit 3 fasen:

Stap 1

Allereerst nemen uw werknemers vrijblijvend onze vragenlijst af. Hierbij wordt er gepeild naar de betrokkenheid, tevredenheid en het welzijn op de werkvloer. Elke werknemer ontvangt een persoonlijke link naar de online bevragingsomgeving. De invultijd per enquête schommelt tussen de 15 en 20 minuten voor ongeveer 120 gesloten en open vragen.

Stap 2

Vervolgens worden de antwoorden geanalyseerd en formuleren onze McMe consultants vaststellingen en conclusies waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd. De resultaten komen onder de vorm van gebruiksvriendelijke dashboards. Concrete actiepunten om de betrokkenheid, de tevredenheid en het welzijn van uw werknemers te bevorderen worden voorgesteld. Met de doorgedreven automatisering wordt de doorlooptijd voor het bevragen van de werknemers en het beschikbaar maken van de online rapportering zeer kort. Doorgaans zijn de resultaten amper 1 week na het afsluiten van de bevraging al beschikbaar.

Stap 3

Tenslotte worden de resultaten en het actieplan op een transparante wijze gecommuniceerd naar alle stakeholders. U krijgt twee rapporten: eentje bestemd voor de HR-directie en het management met een sterkte-zwakte analyse vanuit het standpunt van uw werknemers en een tweede dat exclusief bestemd is voor de preventieadviseur met een volledige risicoanalyse conform de preventiewetgeving.

Nog niet overtuigd? Vraag een demo aan en ontdek alle voordelen!