Waarom slagen sommige organisaties er beter in dan andere om een cultuur van hoge betrokkenheid onder hun medewerkers te installeren? 10 jaar onderzoek naar welzijn, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers in vele sectoren en bedrijven wijst de weg naar meer employee engagement:

happy-and-engaged-personnel.jpeg
  1. Stimuleer zelfstandigheid en creativiteit voor meer employee engagement. Werknemers die de autonomie hebben om hun werk zelf in te plannen voelen zich meer betrokken. Ze zijn creatiever in het oplossen van problemen. En ze ervaren hun job als veel uitdagender.
  2. Creëer een cultuur van open communicatie en dialoog. Zorg voor een gemeenschappelijke visie en geef inzicht in de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Ga in dialoog met uw medewerkers over deze visie en strategie en hoe zij hierop kunnen inspelen. Ten voordele van de organisatie, de klanten en hun eigen employee engagement.
  3. Geef uw medewerkers volop de mogelijkheid om te groeien in hun werk en carrière door het aanbieden van training en coaching om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Zorg voor een werkomgeving die talentontwikkeling stimuleert.
  4. Een goede verstandhouding en een goede samenwerking tussen collega’s is een ander belangrijk ingrediënt om een hoge betrokkenheid te creëren. Collega’s moeten elkaar vertrouwen en kunnen rekenen op elkaar ook in moeilijke tijden.
  5. Selecteer managers die ook goed communiceren en regelmatig feedback geven. De directe leidinggevende is de “brug” tussen het management en de individuele werknemer, waakt over een gezonde teamgeest en is de belangrijkste coach voor iedereen in zijn/haar team.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?