Twijfelt u er nog aan of tevreden en betrokken werknemers productiever en meer gemotiveerd zijn, en ook nog eens minder vaak afwezig zijn?

Op basis van meer dan 10 jaar ervaring met tevredenheids- en betrokkenheidsonderzoek, weten we dat er wel degelijk een sterke correlatie is tussen medewerkers betrokkenheid en klantentevredenheid. 86 % van de betrokken werknemers geven aan dat ze sterk gefocust zijn op de behoeften van hun klanten (tegenover slechts 50 % bij de groep van de niet-betrokken werknemers). Uw onderneming wint bij een grotere klantgerichtheid die zich uit in een hogere klantentevredenheid en dus meer inkomsten. Als HR-directeur of CEO kunt u een rechtstreekse invloed uitoefenen op het niveau van betrokkenheid van uw personeel. McME reikt daarvoor twee indicatoren aan:

  • De emotionele band die mensen ervaren met de organisatie vormt de kern van betrokkenheid. Betrokken werknemers voelen zich sterk verbonden met het bedrijf waarvoor zij werken. Niet in het minst omdat zij hun persoonlijke ambities kunnen verwezenlijken.
  • Betrokken medewerkers zijn trots om deel uit te maken van uw organisatie en zijn ambassadeurs van uw merk(en) en onderneming. Zowel naar klanten als naar toekomstige werknemers

McME kan een sterk palmares voorleggen van tien jaar onderzoek naar welbevinden, tevredenheid en betrokkenheid bij het personeel van zowel kleine als grote ondernemingen in zeer uiteenlopende sectoren. Ons onderzoek leidt tot het identificeren van de feitelijke drijfveren waarmee de werknemersbetrokkenheid in uw onderneming verhoogd kan worden.

Hieronder geven we een overzicht van de top vijf van leerpunten op het vlak van werknemersbetrokkenheid:

  1. Stimuleer autonomie en creativiteit. Werknemers die zelfstandig hun werk mogen plannen en uitvoeren zullen zich meer betrokken voelen bij de onderneming. Ze blijken ook creatiever in het oplossen van problemen en vinden hun baan uitdagender. Betrokken werknemers antwoorden gemiddeld als volgt: :
  2. Creëer een open en transparante cultuur van communicatie en dialoog. Door duidelijk te zijn over de visie, de strategie en de doelstellingen. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid van de werknemers. Het geeft ze immers ook de mogelijkheid om hun persoonlijke doelstellingen en aspiraties beter en sneller te realiseren.: Am I happy about my active participation in my own worksettingAls we dezelfde vraag stellen aan niet betrokken werknemers: Am I happy about my active participation in my own worksetting
  3. Geef uw medewerkers volop mogelijkheden om te groeien in hun job en loopbaan door opleiding, vorming en coaching zodat ze nieuwe vaardigheden en kennis verwerven. Maar – en net zo belangrijk – creëer ook een werkomgeving die talent ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden stimuleert. Geëngageerde werknemers zijn positiever :Stimulated to increase my skills and knowledgeNiet geëngageerde werknemers daarentegen: Stimulated to increase my skills and knowledge
  4. Teamwork, teamwork, teamwork… Collega’s die goed en intens samenwerken is een essentieel onderdeel van betrokkenheid. Zij moeten elkaar vertrouwen en op mekaar kunnen terugvallen in moeilijke tijden. engaged workforce feel positive about teamwork
  5. En tenslotte de rol van de supervisor als people manager en coach. Als één van de meest belangrijke schakels tussen de top van de onderneming en de werkvloer. Die het team inspireert. En zijn of haar teamleden helpt en ondersteunt. Managers die goed communiceren met hun mensen en snel feedback geven worden zeer gewaardeerd door hun medewerkers.: Do I get enough feedback from my direct managerNiet betrokken werkgevers voelen aan dat: Do I get enough feedback from my direct manager

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?