Om op een objectieve te achterhalen hoe medewerkers thuiswerken hebben ervaren tijdens de Covid19-lockdown periode, hebben wij een korte McME vragenlijst ontwikkeld. 

Er werden bijna 1500 telewerkers bevraagd uit commerciële organisaties en de publieke sector. Wat zijn voor-en nadelen en hoe beoordelen de werknemers hun werksituatie in vergelijking met die voor de crisis? Volgende aspecten werden in kaart gebracht: 

  • Satisfaction: de interactie tussen collega’s en chefs, de taakinhoud en beschikbare tools.
  • Well-being: de organisatie van het werk, stress en persoonlijke betrokkenheid. 
  • Business impact: de mogelijkheid om een goede service te bieden aan de interne en externe klanten.

Hieronder lijsten we de belangrijkste bevindingen op. 

Thuiswerken

Organisaties doen er goed aan om een policy rond thuiswerken aan te houden

  • In het algemeen kunnen we concluderen dat telewerken tijdens de Covid19-lockdown periode opvallend positief beoordeeld wordt. Voor de meerderheid van de respondenten maakt het niet uit of ze nu thuis werken of op kantoor. Wel is de groep die thuiswerken beter beoordeelt groter dan de groep die liever op kantoor werkt. Slechts een minderheid maakt dus een negatieve vergelijking met de oude situatie van werken op kantoor.
  • Thuiswerken heeft vooral een positieve invloed op de efficiënte van het werk. Medewerkers geven aan dat ze zich thuis beter kunnen concentreren.
  • Men voelt zich vrijer om eigen werkzaamheden in te plannen wat de balans tussen werk en privé ten goede komt. Doordat de dagelijkse reistijd wegvalt, kan er meer tijd naar het gezin, hobby's en sport gaan.
  • Als nadeel van thuiswerk kwam vooral het gebrek aan sociaal contact naar boven. Daarnaast gaven sommigen aan dat ze het bij thuiswerken moeilijker hebben om na de uren afstand te nemen van het werk. 

Uit deze vaststellingen kunnen we dus concluderen dat de meeste medewerkers thuiswerken positief ervaren en je als bedrijf best afspraken rond thuiswerken kan verankeren in je HR-beleid. 

De ideale “one-size-fits-all” thuiswerk-policy bestaat niet

In het algemeen zien we dus vooral een positieve evaluatie. Wel zien we dat de verschillen tussen organisaties erg groot kunnen zijn. Daarnaast zien we ook grote verschillen tussen socio-demografische profielen. Zo staan alleenstaanden met kinderen (en ook partners met kinderen) veel positiever tegenover thuiswerken dan werknemers zonder kinderen.  Daarenboven zien we dat de jongste leeftijdsgroep (-26) het meeste moeite heeft om van thuis te werken. De oudere leeftijdsgroepen scoren wel zeer goed en lijken dus helemaal niet verknocht aan hun oude gewoontes.

Om een thuiswerkbeleid op maat van jouw organisatie op te stellen, kunnen we concluderen dat het aangeraden is om zelf je eigen medewerkers binnen je organisatie te bevragen.

Neem contact op met patrick@mcme.be als je inzage wenst in de volledige resultaten van dit onderzoek en het nuttig oordeelt om voor jouw thuiswerk-policy ook inzicht te krijgen in de perceptie van jouw werknemers.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?