Van determinerend belang voor de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers zijn:

  1. De duidelijkheid en de relevantie van de missie en de visie van de organisatie. En zijn deze ook terdege afgestemd op de aspiraties en verwachtingen van medewerkers?
  2. De people management skills van de managers. Of zijn zij ook goede “coaches” voor hun team?

De rol van de CEO

Meer en meer mensen verwachten een professionele omgeving waar zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daartoe is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de persoonlijke doelstellingen van enerzijds de werknemer en anderzijds de werkgever.

CEO’s die erin slagen om een bedrijfsomgeving te creëeren waar medewerkers zCaptureich “thuis” voelen en waar ze kunnen “groeien” trekken de beste talenten aan en garanderen een hoge mate van betrokkenheid. Betrokken medewerkers doen meer dan wat ze strikt genomen moeten doen. Zonder dat hun dit gevraagd moet worden. Resultaat is een hoge klantentevredenheid.

Bovendien zijn betrokken medewerkers de beste “ambassadeurs”: naar klanten en prospecten en op de arbeidsmarkt.

De rol van de directe leidinggevenden

De rol van afdelingshoofden, teamleiders, ploegbazen, … is anders maar net zo belangrijk als de rol van de CEO. Zij hebben vooral een grote invloed op de tevredenheid van hun team. De directe leidinggevende heeft immers een grote impact op belangrijke tevredenheidsfactoren zoals taak, organisatie, communicatie en overleg, teamwerk en collegialiteit, feedback en evaluatie:

  • Is het voor iedereen duidelijk wat zijn/haar taak is en krijgt iedereen binnen dat kader voldoende autonomie om die taak efficiënt en kwalitatief uit te voeren?
  • Worden de beslissingen op organisatieniveau goed gecommuniceerd en doorvertaald naar de realiteit van het team?
  • Is er voldoende inspraak en overleg? Rond organisatie, werkverdeling, potentiële conflicten, …
  • Wordt iedereen ook gestimuleerd en geholpen om zich te ontwikkelen en te verbeteren?

Daarom is er een sterke correlatie tussen de kwaliteiten van de directe leidinggevende als people manager en coach en de tevredenheid van hun team. Die tevredenheid is natuurlijk een andere belangrijke voorwaarde om betrokkenheid te kunnen creëren.

Deze analyse en conclusies zijn gebaseerd op meer dan 10 jaar onderzoek naar de tevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers in verschillende sectoren en beroepsgroepen. Visionaire CEO’s die rekening houden met alle stakeholders – klanten, aandeelhouders en medewerkers – samen met leidinggevenden die niet alleen competent zijn in hun vak maar ook en vooral goede people managers zijn scoren steevast beter inzake tevredenheid en betrokkenheid. Dat zorgt voor een hogere klantengetrouwheid. Een zeer aantrekkelijk profiel op de arbeidsmarkt en onder de beste talenten. En meer mond-aan-mond reclame.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?