Bij een “ gezonde”  job beleving  is er een goed evenwicht tussen enerzijds de eisen en werkdruk op de werknemers en anderzijds de mate van coping, ondersteuning, de mate van controle en de vaardigheden van deze werknemers. Bij gezonde stress hebben de verwachtingen op het werk vaak een positieve impact en stimuleren ze de creativiteit en productiviteit van de werknemers.

Omdat het evenwicht zo belangrijk is, bevragen we In de McME enquêtes dan ook niet enkel de mate van stress maar ook de mate van coping (omgaan met stress). De stressbeleving en het omgaan met stress zullen uiteraard van persoon tot persoon verschillen.

We merken dat werknemers vaak ontevreden zijn over de mate van stress op het werk. Anderzijds geeft 77% aan dat de werkstress bij andere organisaties waar ze zouden kunnen gaan werken, hetzelfde of nog minder goed zal zijn.

Veel werknemers geven aan dat ze matig tot ernstig gestresseerd zijn door het werk, maar 93,5% geeft aan dat ze hier mee kunnen omgaan. De balans is dan in evenwicht.

De organisatie of werkomgeving kan ook helpen door werknemers de tools aan te leveren om de coping te versterken zoals het zelf kunnen plannen en bepalen hoe ze het werk zullen uitvoeren. Maar ook goed teamwork en support van de directe collega’s hebben positieve impact op de coping, net zoals goede communicatie over de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Onderzoek met onze McME tool geeft aan dat 6,5% van de bevraagde werknemers niet of heel slecht kunnen omgaan met de werkstress (dit verschilt sterk van de ene tot de andere organisatie). De werkstress heeft bij deze groep een sterk negatieve impact op de gezondheid en ze vertonen allerlei lichamelijke en psychische klachten.

Wanneer de stress continu blijft, niet Schermafbeelding 2017-02-20 om 14.30.24
afneemt maar eerder toeneemt, dan wordt het risico op burn-out groot. De performantie van de getroffen werknemer gaat sterk achteruit en de kans is groot dat de werknemer langdurig afwezig is.

https://oshwiki.eu/wiki/Understanding_and_Preventing_Worker_Burnout#Definition_of_burnout geeft een goed overzicht van burnout: oorzaken en remedies. Burnout wordt hier gedefinieerd als “a prolonged response to chronic emotional and interpersonal stresses on the job”. Ook de European Organization for Safety and Health at Work is een interessante bron: https://osha.europa.eu

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?