Burnout preventie dankzij de McME vragenlijst

Met de McMe krijg je een totaalbeeld van de werkbeleving van de werknemers. Dit omvat niet alleen de engagement en de werktevredenheid maar ook het welzijn en stressbeleving op werk.  

Het is belangrijk dat dat werknemers goed kunnen omgaan met de werkstress, dat er met andere woorden een balans is tussen werkdruk en werklast. Wanneer het evenwicht verloren gaat, vergroot de kans op burn-out. De eisen op  werken nemen toe en er zijn te weinig beschermende factoren die helpen om te gaan met de werkstress.

Wanneer de stress continu blijft, niet afneemt maar eerder toeneemt, dan vergroten de risico’s en ontstaan er symptomen van een burn out. De gevolgen van  burn-out voor de werknemer en organisatie zijn zeer groot dus het is belangrijk om tijdig de kenmerken van een burn out te identificeren en aan burnout preventie te doen. 

Burnout test om psychosociale risico’s in kaart te brengen

Op basis van een grondige psychosociale analyse van de 5A’s belicht de McMe de risicofactoren en beschermende factoren binnen een organisatie. Om het risico en symptomen van een burn out in kaart te brengen, doen we sinds kort voor onze burnout test beroep op de Burnout Assessement Tool* die ontwikkeld is aan de KUL. De meting levert een eindscore op en die kan geïnterpreteerd worden aan de hand van een stoplichtmodel. Er zijn drie zones, wijzend op de kenmerken van een burn out: veilig (groen), risicovol (oranje) en alarmerend (rood). Op deze manier kan ook in een organisatie bepaald worden hoeveel mensen een risico lopen en hoeveel effectief opgebrand zijn. De scores worden vergeleken met de werkende bevolking. 

Voorlopig bevat de vragenlijst van onze burnout test nog 23 vragen maar de onderzoekers werken aan een verkorte versie. 

Symptomen van burn out minimaliseren? Focus op burnout preventie!

De resultaten tonen aan dat arbeiders en administratief-bedienden meer kans maken op kenmerken van een burn out, en dat ook  laagopgeleiden vatbaarder zijn dan hoogopgeleiden. Een verklaring is dat bij lager opgeleiden de kans groter is dat de balans verstoord geraakt; de werkeisen liggen er vaak hoog terwijl er minder automatie, variatie of uitdaging is in de job. 

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?