Naleving wetgeving psychosociaal welzijn werkt beter door persoonlijk betrokken medewerkers

McME

Doelstellingen en resultaten

Onafhankelijk advies inwinnen over welzijn op de werkplek

Verkrijg een objectieve analyse zonder vooringenomenheid ; en onafhankelijk advies met betrekking tot welzijn op de werkplek

Ontdek de "blinde vlekken" in de organisatie

Voldoe aan de wettelijk vereiste psychosociale risicoanalyse op basis van de 5A's

Breid het onderzoek uit naar onder meer psychologische veiligheid, ergonomie, telewerken, loopbaanontwikkeling, ...

Case Study: "Belgische Dochteronderneming"

Een Belgisch filiaal van een groot productiebedrijf wil het welzijn en de ergonomie van zijn medewerkers onderzoeken. McME zorgt ervoor dat de organisatie de wetgeving naleeft en ondersteunt het preventiebeleid met actiegerichte informatie.

McME dienstverlening

Problemen op de werkplek in kaart brengen en zorgen voor de nodige bescherming

Problemen identificeren, en opportuniteiten om een veilige, gezonde werkomgeving te creëren

Tijdig duidelijke inzichten verwerven in de onderliggende oorzaken van ontevredenheid en demotivatie van medewerkers

Risico's en beschermende factoren herkennen die bepalen hoe medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gesteund voelen

De resultaten analyseren om breuklijnen in de vaardigheden, ervaring en medewerking van medewerkers op te sporen

Geaccrediteerd

McME is als dienstverlener erkend door het Departement Werkgelegenheid en Sociale Economie van de Vlaamse Regering.

abvv-fgtb
mitsubishi
aquaduin
cyclops
dgz
kerselaar
muntpunt
myria
oval-office
unia
voka
web
bxl
delaware
petite-enfance
protection-unit
enabel
abvv-fgtb
mitsubishi
aquaduin
cyclops
dgz
kerselaar
muntpunt
myria
oval-office
unia
voka
web
bxl
delaware
petite-enfance
protection-unit
enabel

Onze manier van werken

Ingrijpen met onmiddellijke feedback en assistentie

medewerkers kunnen in real-time tips en relevante informatie ontvangen tijdens het invullen van hun enquête

Betere ondersteuning voor medewerkers die problemen melden, waaronder persoonlijk overleg met een vertrouwenspersoon

Gerichte preventieve acties ondernemen met betrekking tot onder meer coping-problemen, burn-out-risico en ongewenst gedrag

HR-managers en gezondheids- en veiligheidsinstanties zoals CPPT/CPBW assisteren bij het optimaliseren van het preventiebeleid

Wij hebben baat bij de persoonlijke, onpartijdige en professionele aanpak van McME.

Contact

Afbeelding van Patrick Deroost

Patrick Deroost

Senior Consultant