Korte en frequente (wekelijkse) bevragingen bij werknemers over hun werkervaring, de zogenaamde pulse surveys, winnen aan populariteit. Velen pleiten ervoor dat ze de plaats kunnen innemen van de jaarlijkse bevragingen van het personeel. Bij McMe geloven we in de complementariteit van beide methodes. We geven de voordelen van beide. Pulse surveys:

  • Bevraging van een specifiek aspect van de werkervaring zoals engagement of burn-out zonder veel inzicht in de onderliggende oorzaken.
  • Focus ligt op het individu en niet op de organisatie
  • Inzichten in de wekelijkse evoluties, ook op teamniveau.
  • Geschikt voor specifieke doelgroepen of profielen (bv. Bedienden of high potentials)
  • Ideaal voor training & coaching doeleinden, zowel voor het individu, de leidinggevende of het team.

Personeelsbevraging:

  • Gericht op de totale werkervaring; zowel psychosociaal welzijn, tevredenheid als engagement.
  • Inzicht in alle onderliggende drivers, risicofactoren en organisatiekenmerken.
  • Geeft input over de employer branding; wat maakt de organisatie een leuke en unieke plek om voor te werken?
  • Detecteert aandachtspunten binnen de organisatie maar ook de sterktes en opportuniteiten.
  • Grote efficiënte en impact wanneer het totale personeel maximaal wordt betrokken bij de bevraging en er een snelle terugkoppeling volgt van de resultaten en werkpunten naar het personeel.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?