In elke organisatie komt het vroeg of laat voor: teams met spanningen tussen collega’s en/of de leidinggevende. Als die spanningen uitgroeien tot uitzichtloze conflicten dan uit zich dat in onze 360° personeelsbevragingen in een zeer laag engagement, tevredenheid en welbevinden. We spreken dan van een team met destructief functionerende personen. Om de problemen op te lossen is het nodig om terug te gaan in de tijd en te doorgronden wanneer, waarom, waar en hoe die spanningen zijn ontstaan. Dit gebeurt best aan de hand van een aantal persoonlijke gesprekken met de HR-verantwoordelijke, de teamleider, de werknemers en het management. Op basis van deze gesprekken wordt dan een aanbeveling geformuleerd:

  • Coaching van de leidinggevende
  • Coaching van het team
  • Bemiddeling tussen de werknemers
  • Reorganisatie van het team
  • Ontslagregeling

Indien wij met de opdrachtgever tot het besluit komen dat coaching en/of bemiddeling een hoge slaagkans bieden dan kunnen wij ook hierbij verder assisteren. Wij werken hiervoor samen met het team van Hapi Solutions dat de ervaring en de tools heeft om dit soort situaties te doorgronden en doeltreffend te ontmijnen zodat het team terug als een hechte groep kan functioneren. Onze metingen tonen aan dat dit soort interventies zeer heilzaam kunnen zijn en een enorme impact kunnen hebben op de tevredenheid, de betrokkenheid en het welzijnsgevoel van het betrokken team.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?