Tevreden medewerkers zijn productiever

Werknemerstevredenheid meten: welke inzichten worden er verworven?

Wij analyseren tevredenheid op het werk aan de hand van een dubbele benchmark. De interne benchmark geeft aan of werknemers denken dat ze zich in een andere organisatie al dat niet kunnen verbeteren en op welke aspecten. De externe benchmark vergelijkt de objectieve scores van jouw organisatie met de gemiddelde scores in de sector. Met de module rond tevredenheid van jouw personeel kunnen we antwoorden formuleren op volgende vragen: 

  • Hoe ervaart het personeel haar werkgever op de universele aspecten van werken?
  • Hoe vergelijken zij hun werkgever met andere organisaties waar zij eventueel zouden kunnen werken?
  • Hoe verhoudt zich dat tot sectorgemiddeldes?

Wat is het voordeel van deze module voor jouw bedrijf?

Het analyseren van tevredenheid op het werk aan de hand van deze dubbele benchmark heeft zijn nut bewezen op drie vlakken: 

  1. CEO’s en HR-managers kunnen hun organisatie beter benchmarken door naast het objectieve sectorgemiddelde ook de perceptie van de werknemers in rekening te brengen.
  2. De sterktes en zwaktes van de organisatie worden niet langer gebaseerd op tevredenheid van het personeel alleen maar ook op competitiviteit.
  3. Het is een belangrijke bouwsteen van betrokkenheid en employer branding. Zo is uniekheid een goede voorspeller van getrouwheid maar ook van vertrekintentie. Wanneer werknemers denken dat het voor vele aspecten beter is bij een andere werkgever, wordt de kans ook groter dat ze effectief hun huidige job verlaten.

Welke dimensies worden er in de module rond tevredenheid op het werk onderzocht?

Aan de hand van 34 variabelen en 7 dimensies brengen we de tevredenheid met de huidige werksituatie in kaart:

Tevredenheid2