Een erg belangrijke aanwijzing voor de mate van tevredenheid en betrokkenheid van werknemers is de benchmark met andere organisaties en sectorgenoten.

Meestal worden de gemiddelde scores van uw organisatie gebenchmarked met sectorgemiddeldes. Zoals hierna geïllustreerd. In dit voorbeeld heeft de bestudeerde organisatie een gemiddelde algemene tevredenheid van 3,65. Daarmee scoort deze organisatie in de categorie “2de beste van de klas” of bij de top 30%. Voor Persoonlijke Groei en Ontwikkeling is het gemiddelde 3,47 en daarmee scoort deze organisatie bij de brede “middenmoot”. Natuurlijk is het belangrijk om over deze benchmarks te kunnen beschikken. Het levert een objectieve vergelijking van uw organisatie met andere organisaties.

Maar in realiteit vergelijken mensen – ook u en ik – zich niet met gemiddeldes.

Wij vergelijken ons met vrienden en collega’s en met situaties die we kennen. Het is vanuit die realiteit dat het ook erg belangrijk is om de perceptie van uw werknemers in kaart te brengen. Hoe vergelijken zij vanuit hun persoonlijk standpunt en gevoelsmatig de organisatie waar zij vandaag tewerkgesteld zijn met andere organisaties waar zij eventueel zouden kunnen gaan werken? Daarom is het ook belangrijk om de uniekheid te meten. In bovenstaand voorbeeld geeft 60% van de werknemers aan dat zij zich inzake compensatie in een unieke positie bevinden. Maar de helft denkt dat zij zich elders kunnen verbeteren op vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling. Voor stress is dan weer een meerderheid de mening toegedaan dat het geen verschil maakt waar zij werken.

“uniqueness” is een indicator die haar nut heeft bewezen op drie vlakken:

  1. CEO’s en HR-managers kunnen hun organisatie beter benchmarken door naast het objectieve sectorgemiddelde ook de perceptie van de werknemers in rekening te brengen.
  2. De sterktes en zwaktes van de organisatie worden niet langer gebaseerd op tevredenheid alleen maar ook op competitiviteit.
  3. Het is een belangrijke bouwsteen van betrokkenheid en employer branding. Zo is uniekheid een goede voorspeller van getrouwheid maar ook van vertrekintentie. Wanneer werknemers denken dat het voor vele aspecten beter is bij een andere werkgever, wordt de kans ook groter dat ze effectief hun huidige job verlaten.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?