Gelukkige medewerkers komen met plezier werken

Welzijn op het werk meten: welke inzichten worden er verworven?

De module welzijn is gericht op volgende zaken: 

  • De groepen identificeren waar een risico bestaat op burn-out 
  • De groepen identificeren waar er problemen zijn met grensoverschrijdend gedrag
  • De oorzaken analyseren
  • Beroepsmatige stress en risico op burn-out beter beheersen door alle beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen volgens de 5 A’s
  • Met deze psychosociale risicoanalyse voldoet uw organisatie ook aan de preventiewetgeving.

Wat is het voordeel van deze module voor jouw bedrijf?

Het is belangrijk dat jouw werknemers goed kunnen omgaan met werkstress, dat er een gezonde balans is tussen werk en privé. Wanneer dit evenwicht verloren gaat, vergroot de kans op een burn-out. 

Een 360° audit of risicoanalyse van het welzijn op het werk is essentieel om een echt performant beleid te voeren om het risico op stress en burn-out te voorkomen en om het welzijn en de gezondheid van jouw medewerkers te versterken. 

McME meet niet enkel stress op individueel niveau maar ook op organisatorisch niveau en geeft op die manier inzicht in coping en weerbaarheid van jouw werknemers en het risico op burn-out binnen jouw organisatie.

Welke dimensies worden er in deze module onderzocht?

Om het risico op burn-out in kaart te brengen, doen we ook beroep op de Burnout Assessement Tool* die ontwikkeld is aan de KUL. De meting levert een eindscore op die kan geïnterpreteerd worden aan de hand van een stoplichtmodel. Er zijn drie zones: veilig (groen), risicovol (oranje) en alarmerend (rood). Op deze manier onderzoeken we ook het welzijn op het werk en kan er in een organisatie bepaald worden hoeveel mensen een burn-out risico lopen en hoeveel er effectief in de burn-out zone zitten. De resultaten van uw organisatie worden gebenchmarked met de Belgische gemiddeldes.

Op basis van een grondige psychosociale analyse van de 5A’s belicht McMe de risicofactoren en beschermende factoren binnen een organisatie.

Welzijn3