Betrokken medewerkers zorgen voor een hogere klanttevredenheid

Betrokkenheid op de werkvloer meten: welke inzichten worden er verworven?

Waarom slagen sommige organisaties er beter in dan andere om een cultuur van hoge betrokkenheid onder hun medewerkers te installeren? Op basis van onze 360° personeelsbevragingen verwerven wij inzicht in de intensiteit van de betrokkenheid van jouw werknemers. wat deze drijft en hoe deze verder kan gevoed worden. We focussen in deze module op volgende aspecten:

 • De mate van persoonlijke betrokkenheid van de werknemers 
 • De mate van betrokkenheid van de medewerkers met het team en de organisatie
 • Inzichten in de onderliggende drivers en employer branding
 • De impact op de kwaliteit van de dienstverlening
 • De impact op het individueel welbevinden
 • De impact op de professionele voldoening

Wat is het voordeel van deze module voor jouw bedrijf?

Betrokkenheid op de werkvloer is enorm belangrijk. Betrokken medewerkers maken namelijk een wereld van verschil:

 1. Betrokken werknemers doen meer dan wat er van hen verwacht wordt. 
 2. Klanten krijgen betere kwaliteit en meer service.
 3. Werknemers ervaren meer jobtevredenheid.

Welke dimensies worden er in deze module onderzocht?

De resultaten vanuit de bevraging rond betrokkenheid op de werkvloer vertalen zich in drie peilers, namelijk Kenmerken, Drijfveren en Winsten. 

Belangrijke drijfveren zijn:

 • Een open en transparante cultuur van communicatie 
 • Managers die hun mensen betrekken en waarderen
 • Teamleiders die duidelijke richtlijnen opstellen en de groep laten functioneren als een team, waar collega's elkaar helpen
 • Een job die mensen uitdaagt en die hen aanmoedigt om hun vaardigheden te ontwikkelen.
 • Opleiding en coaching om nieuwe kennis te verwerven en deze vaardigheden te ontwikkelen.
 • Persoonlijk in staat zijn en de flexibiliteit hebben om professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden te combineren.

Drijfveren

Drivers

Kenmerken

kenmerken hor

Winsten

Winsten hor