• Bij welke groepen bestaat er een risico op burn-out?
  • Bij welke groepen zijn er problemen met ongewenst gedrag en pesterijen?
  • Aan de hand van welke beschermende -en risicofactoren kunnen we dit beter beheersen?
  • Hoe ervaart het personeel haar werkgever op de universele aspecten van werken?
  • Hoe vergelijken zij hun werkgever met andere organisaties waar zij eventueel zouden kunnen werken?
  • Hoe verhoudt zich dat tot sectorgemiddeldes?
  • Hoe betrokken zijn uw werknemers?
  • Wat drijft deze betrokkenheid?
  • Hoe kan de intensiteit verder gevoed worden?
Positief en motiverend
Relevant en actiegericht
Dubbele benchmark
Gebruiksvriendelijk

Wat maakt McME uniek?

Met meer dan 10 jaar ervaring levert McMe  relevante en actiegerichte inzichten in de tevredenheid, de betrokkenheid en het welzijn van uw werknemers.
Onze vragenlijsten zijn zeer gebruiksvriendelijk zodat deze door iedereen snel en efficiënt ingevuld kunnen worden. Bij de analyse gaat ook veel aandacht naar aspecten die als positief  en motiverend worden beoordeeld zodat er net zoveel aandacht is voor de sterktes en opportuniteiten als voor de zwaktes en bedreigingen. De resultaten worden vanuit verschillende invalshoeken gebenchmarked. Naast de klassieke vergelijking met sectorgemiddeldes, wordt er ook gekeken naar de ‘uniekheid’.  Dit is hoe de werknemers zelf hun werkgever vergelijken met andere organisaties waar zij zouden kunnen gaan werken. Onze aanbevelingen zijn concreet en actiegericht. De online rapporteringsomgeving laat toe om op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier zelf analyses te maken en rapporten te genereren. Wij assisteren ook graag bij de communicatie van de resultaten naar de verschillende stakeholders: management team, raad van bestuur, ondernemingsraad, personeel, ...

Rapporteringsmethode

In deze video vindt u in een notendop een voorstelling van onze gebruiksvriendelijke rapporteringsmethode. Stap voor stap leggen we uit hoe u zelf online al uw resultaten van uw personeelsbevraging kan bekijken en analyseren.

Meer informatie

De McME methode, tools en dienstverlening hebben hun kwaliteiten bewezen in de verschillende sectoren, bij kleine, middelgrote en grote organisaties


Tips thuiswerken: meten is weten

Thuiswerken komt meer en meer in de belangstelling. Maar het kan nog beter. Waar thuiswerk nu nog occasioneel en vaak niet georganiseerd verloopt, zal het in de toekomst een systeem worden waarbinnen er gestructureerd gewerkt wordt. Wij geven jou als ondernemer een aantal tips om telewerken optimaal aan te pakken.

De kracht van complimenten op de werkvloer

Waarom slagen sommige organisaties er beter in dan andere om een cultuur van hoge betrokkenheid onder hun medewerkers te installeren? 10 jaar onderzoek naar welzijn, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers in vele sectoren en bedrijven wijst de weg.