Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van mcme.be, zoals beschikbaar gesteld door McME. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regelingen van dwingend recht.

Tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website mag niet worden hergebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van McME. Het intellectueel eigendom behoort toe aan McME.

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij ernaar de werkelijkheid en de bedoelde prijzen zo goed mogelijk weer te geven. Fouten die hierdoor ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met McME te mogen claimen of te veronderstellen.

McME streeft ernaar deze website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Veranderingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vind je op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van mcme.be.