Privacy policy

 1. Hoe we werken en gegevens gebruiken op deze website

  Deze Privacy Disclaimer beschrijft hoe de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch recht “McME”, met maatschappelijke zetel te Mereldreef 48, 3140 Keerbergen België, ingeschreven in het register van Rechtspersonen Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0455 478 544 Mereldreef 48, 3140 Keerbergen en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0455 478 544 (hierna “McME”) ontvangt en verzamelt informatie via haar website https://www.mcme.be/ (hierna de “Website”).

  Een bezoeker van de Website (hierna “Bezoeker” of “u” of “uw”) hoeft geen persoonlijke informatie in te dienen om de Website te gebruiken. De website verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare informatie op specifiek verzoek van de websitegebruiker. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, het adres, de geboortedatum, het telefoonnummer, het land en het profiel van de bezoeker.

  McME verzamelt geen gevoelige informatie (bijv. gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid) van Bezoekers . Indien dergelijke informatie moet worden verzameld, zal de McME, waar nodig, uw expliciete toestemming verkrijgen.

 2. Automatisch verzamelde informatie

  1. Technische informatie

   Om een kwaliteitsservice te garanderen, verzamelt McME automatisch bepaalde technische informatie over zijn Gebruikers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van de internetprovider, de datum en het tijdstip waarop u de website hebt bezocht, het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks naar de website bent doorgelinkt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u hebt bezocht, de websitepagina's die u waartoe u toegang hebt gekregen en de informatie die u hebt bekeken, en het materiaal dat is geplaatst op of is gedownload van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de website, voor systeembeheer en om de website te verbeteren. Deze technische informatie kan worden bekendgemaakt aan derden en permanent worden gearchiveerd voor toekomstig gebruik.

  2. Cookies and Tracking pixels

   Om de gebruiker de best mogelijke ervaring op de website te bieden, kan McME of zijn serviceprovider(s) cookies gebruiken (kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser) of trackingpixels (elektronische afbeeldingen waarmee de website bezoekers kan tellen die een bepaalde pagina hebben bezocht en toegang heeft tot bepaalde cookies) om geaggregeerde gegevens te verzamelen. McME kan dergelijke apparaten gebruiken om informatie op onze systemen bij te houden en categorieën bezoekers te identificeren op basis van items zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina's. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers van verschillende delen van de website te analyseren en om ervoor te zorgen dat de website als een nuttige, effectieve informatiebron fungeert.

   Noch de cookies van McME, noch de trackingpixels verzamelen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Verder staan de meeste browsers individuen toe om cookies te weigeren. Onder specifieke omstandigheden kan u echter de toegang tot sommige delen of functionaliteiten van de Website worden ontzegd als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren.

 3. Informatie gebruikt

  McME kan niet-persoonlijke informatie gebruiken om geaggregeerde trackinginformatierapporten te maken met betrekking tot de demografische gegevens van gebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens aan derden verstrekken. Geen van de trackinginformatie in de rapporten is gekoppeld aan de identiteit of andere persoonlijke gegevens van individuele gebruikers.

 4. Declaraties

  McME geeft om uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, het huidige privacybeleid en de hoogste normen van eerlijke informatiepraktijken.

 5. Waarom verzamelt McME Persoonsgegevens van bezoekers?

  1. In het algemeen

   McME moet uw persoonlijke gegevens verwerken:

   • om de beoogde diensten te leveren

   • om op uw verzoek contact met u op te nemen

   • om u te informeren over andere diensten die McME levert.

   De bovengenoemde doeleinden zijn beperkend en om het bovenstaande te voltooien, kan McME persoonlijke informatie verzamelen (voornaam, achternaam, telefoonnummer, (e-mail) adres,… .).

  2. Online marketing, direct marketing en communicatie naar derden

   Uw gegevens worden door McME beschouwd als vertrouwelijke informatie die nooit aan derden zal worden meegedeeld en die nooit zal worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, tenzij u vooraf uitdrukkelijk akkoord bent gegaan . U hebt het recht om op elk moment van gedachten te veranderen over hetgeen u bent overeengekomen. Zoals bepaald door de Belgische wetgeving, heeft elke Bezoeker, lead of klant het recht om op verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens die worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Elk verzoek kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@mcme.be, of per brief aan McME Mereldreef 48 , 3140 Keerbergen (België).

 6. Algemene informatie

  Het beleid van McME voor de bescherming van uw persoonsgegevens is strikt in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België en de Europese Unie:

  • De Belgische wet van 8 december 1992 (de “privacywet”) gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en van kracht sinds 1 september 2001;

  • Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

  Houd er rekening mee dat McME geen verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot het privacybeleid van de websites of digitale platforms die via een hyperlink met de website zijn verbonden.

  Het huidige beleid wordt beheerst door de wetten van België. De bevoegde rechtbanken van de statutaire zetel van McME hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot claims of rechtszaken die hieruit voortvloeien.