Een personeelsbevraging geeft de mogelijkheid aan de werknemers om feedback te geven over het werk en de jobtevredenheid binnen de organisatie. Het personeel ervaart met een personeelstevredenheidsonderzoek dat het management openstaat voor hun input en dat hun mening wordt gewaardeerd. Ze worden actief betrokken bij het beslissingsproces binnen de organisatie.

Vanuit het idee ‘beter voorkomen dan genezen’ is het belangrijk op regelmatige basis de betrokkenheid, werktevredenheid en welzijn van je personeel te bevragen. Hoe vroeger je de problemen kunt opsporen, hoe kleiner de psychosociale risico's voor jouw werknemers worden.

Wanneer is het tijd voor een personeelsbevraging?

Wanneer merk je nu dat de werktevredenheid op een laag pitje staat en het tijd is voor een personeelsbevraging in je organisatie? Hier vind je alvast 5 aanleidingen die erop wijzen dat het tijd is voor het management om stappen te ondernemen en aan de hand van een personeelstevredenheidsonderzoek te achterhalen wat er speelt tussen je werknemers. 

  1. Er is een specifiek probleem binnen de organisatie zoals een groot personeelsverloop of hoge mate van absenteïsme. Het management wil beter inzicht in de onderliggende oorzaken van het probleem zodat de juiste acties genomen worden. 
  2. De jobtevredenheid en de betrokkenheid van personeel is nog nooit bevraagd. Met een 0-meting wil het management in dialoog treden en een diepgaand inzicht verwerven.
  3. Er werden een aantal veranderingen of nieuwe initiatieven binnen de organisatie doorgevoerd waarvan het management de impact wil kennen.
  4. Het management wil inzicht in de “employer branding”; waarom is het hier goed werken en hoe kunnen talentvolle sollicitanten en gemotiveerde werknemers worden aangetrokken? 
  5. Het vertrekpunt is het uitvoeren van een psychosociale risicoanalyse om ook de mate van stress, pesterijen en burn-out in kaart te brengen.  Dit is ook een goede aanleiding om de totale beleving van de werknemers te analyseren inclusief de jobtevredenheid en het engagement. 

Plan van aanpak na de bevragingen

Dankzij de personeelsbevraging zal je een rijkdom aan informatie krijgen omtrent de werktevredenheid in je organisatie. Maar daar houdt het niet op. Als je bepaalde risico's wilt aanpakken is er actie nodig. Communiceer de resultaten en actiepunten na het personeelstevredenheidsonderzoek naar het personeel.  Werk met actieplannen, deadlines en evaluaties op vaste tijden.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?