Psychosociale risicoanalyse

Risicoanalyse van de psychosociale aspecten: belangrijke inzichten

Een psychosociale risicoanalyse gaat niet alleen problemen opsporen, het is ook de basis om actie te ondernemen indien nodig. Maar wat kunnen we nu precies verstaan onder zo'n risicoanalyse van psychosociale aspecten? 'Psycho-sociaal' slaat op hoe iemand staat in zijn omgeving, hoe iemand omgaat met wat er rondom hem gebeurt. Als we dit op de werkvloer gaan toepassen gaat een psychosociale risicoanalyse drie aspecten grondig onderzoeken: het welzijn, de betrokkenheid en de tevredenheid. Als deze bij iedere werknemer voor 100% positief zou zijn, dan zou uw bedrijf voor 100% efficiënt werken. Uiteraard is dit een utopie, het kan altijd beter. Vanuit die stelling is het nuttig om (regelmatig) een risicoanalyse van psychosociale aspecten te organiseren.

Hoe gebeurt een risicoanalyse van psychosociale aspecten?

Vermits het hier gaat om de hele omgeving van een werknemer worden zowel de werknemer als zijn leidinggevenden, zijn collega's en zijn ondergeschikten hierin betrokken. Dit is wat men noemt een 360° bevraging. Als alle werknemers binnen uw onderneming op die manier in kaart gebracht worden, heeft u een zeer volledig beeld van hoe de situatie rond psychosociale risico’s nu is in uw bedrijf. Bent u benieuwd hoe uw bedrijf het zou doen in een psychosociale risicoanalyse? Neem dan contact met ons via de telefoonnummers +32 478 96 07 23 of +32 496 27 47 40, via e-mail: info@mcme.be of via het contactformulier op onze website.

Is uw bedrijf klaar voor een risicoanalyse van de psychosociale aspecten?

Het is normaal dat u als bedrijfsleider misschien niet alles wilt weten wat er zich onder uw personeel afspeelt. Toch geldt ook hier de regel 'beter voorkomen dan genezen'. Hoe vroeger u de problemen kunt opsporen, hoe kleiner de psychosociale risico's voor uw werknemers worden. En er zijn hulpmiddelen of tips waardoor u een dergelijke analyse vlot kunt laten verlopen.

- Vooreerst moet er een buy-in zijn van senior en middle management. Zij moeten achter het project staan van bij het begin.

- Bij de ondervraging moet er vooral nadruk gelegd worden op het positieve, zoals de sterkte van de medewerker en de groep.

- Maak een verschil tussen de perceptie van de medewerker en de eigenlijke feiten. Perceptie is zeer belangrijk in het zich al dan niet goed voelen.

- Wees transparant met uw medewerkers en betrek ze bij de resultaten van de bevragingen.

- Slechts bij een minimum respons van 80% zijn de resultaten representatief voor uw bedrijf.

Dit zijn slechts enkele aspecten die een risicoanalyse van psychosociale aspecten doen slagen.

En hoe moet het verder na de bevraging?

Dankzij de personeelsbevraging zult u een rijkdom aan informatie krijgen. Maar daar houdt het niet op. Als u bepaalde psychosociale risico's wilt aanpakken is er actie nodig. Betrek hier ook uw personeel in. Werk met actieplannen, deadlines en evaluaties op vaste tijden. Wilt u precies de resultaten van uw risicoanalyse opvolgen? Dan kunt u bijvoorbeeld na één, twee of vijf jaar een gelijkaardige personeelsbevraging uitvoeren en beide resultaten vergelijken.

Graag meer informatie?

Download gratis het stappenplan, infobrochure met prijzen en de looptijd!

10 Stappen Download

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.