Thuiswerken komt meer en meer in de belangstelling. Maar het kan nog beter. Waar thuiswerk nu nog occasioneel en vaak niet georganiseerd verloopt, zal het in de toekomst een systeem worden waarbinnen er gestructureerd gewerkt wordt. Wij geven jou als ondernemer een aantal tips om telewerken optimaal aan te pakken.

Waarom deze tips voor thuiswerken?

Er zijn een aantal pijlers waarop een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers steunt. Een belangrijk punt is de betrokkenheid van de medewerkers. Dit is de mate waarin medewerkers kunnen meedenken met processen en projecten, of zelfs betrokken worden bij beslissingen. Een tweede pijler, de tevredenheid, is de mate waarin medewerkers zich goed voelen in het bedrijf en in de sector. De derde pijler, last but not least, is het welzijn van de medewerkers. Deze gaat over zowel fysiek als mentaal welzijn.

De vraag is nu hoe jij, als organisatie kunt meten of thuiswerken op deze drie factoren een invloed heeft. Zijn jouw medewerkers nog altijd even betrokken als ze van thuis uit werken, zijn ze even of meer tevreden en verhoogt hun welzijn wanneer ze thuis werken? Dit zijn vragen waarop je niet zomaar een antwoord kunt geven. Enkele tips voor telewerken zijn hier zeker niet overbodig.

Tips telewerken

Onze tips om thuiswerken te stimuleren

De betrokkenheid. Hoe ga je als medewerker je dagelijkse contacten met je collega’s onderhouden? Hoe zal jij als organisatie ervoor zorgen dat iedereen nog betrokken blijft? Dankzij de huidige technologie van videoconferences, webinars of skype meetings kan overleg perfect van thuis uit gebeuren. Software zoals Sharepoint laten het toe om remote aan projecten te werken, deadlines te bepalen, business intelligence rapporten op te maken of wat er ook nodig is om je project tot een goed resultaat te brengen. Mogelijkheden te over!

Het welzijn. Tips voor telewerken op gebied van welzijn zijn onder meer: ervoor zorgen dat je medewerker een even regelmatig leven leidt als wanneer hij of zij op de werkvloer werkt: regelmatig werken, regelmatig eten en regelmatig ontspannen. Bij telewerken loopt dit vaak door elkaar. Daarnaast is een goede werkplek thuis creëren ook één van onze tips voor telewerken: zorgen voor een afzonderlijke kantoorruimte, met degelijk materiaal zoals goed internetverbinding, een heus bureau en een echte bureaustoel.

De tevredenheid. Meestal zijn werknemers die thuis kunnen werken, best wel tevreden zolang ze het op eigen initiatief kunnen doen. Wordt het echter tegen hun wil opgelegd, dan wordt het een ander verhaal.

Meten is weten

Je mag nog zoveel tips voor thuiswerken aan je medewerkers geven, en deze tips voor telewerken ook werkelijk in praktijk omzetten, meten is nog altijd weten! Organiseer op regelmatige tijdstippen audits om de drie pijlers te meten. Zo krijg je telkens een beeld over heel je organisatie en kun je snel op de bal spelen. Preventie is nog altijd de beste aanpak. De resultaten op gebied van voorkomen van burn-out, het reduceren van lichamelijke klachten of het verminderen van ontevreden medewerkers zijn snel zichtbaar wanneer je cijfermatig kunt werken. Organiseer zeker een onderzoek voordat je als onderneming telewerken gestructureerd gaat invoeren. Zo heb je een ‘beginsituatie’ waarmee je later kunt vergelijken.

Wil je meer weten? Contacteer ons!

Wil jij meer weten over audits en tevredenheidsonderzoeken in jouw onderneming? Wil jij liever voorkomen dan genezen? Of ben je nog niet echt overtuigd dat je het welzijn, de betrokkenheid en de tevredenheid werkelijk kunt meten en op basis hiervan kunt gaan beïnvloeden? Contacteer ons gerust en wij helpen jou verder!

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?