De tevredenheid van medewerkers neemt binnen de McMe een zeer belangrijke plaats in. Alle verschillende aspecten van het werk binnen een organisatie komen er dan ook in aan bod. Die tevredenheid is een relatief begrip; sommige aspecten hebben een grotere impact op de globale tevredenheid. Voor sommige werknemers is een goede work-life balance belangrijk, bij anderen is uitdaging in de job de belangrijkste driver.

imgBlog2

Voor de interpretatie van de tevredenheid hanteren we een dubbele benchmark. De interne benchmark geeft aan of werknemers denken dat ze zich in een andere organisatie al of niet kunnen verbeteren op de verschillende aspecten. De externe benchmark vergelijkt de objectieve scores van de organisatie met deze van de sector.

De 7 dimensies van tevredenheid

De beleving van iemands werksituatie wordt gemeten aan de hand van 34 variabelen die herleid kunnen worden naar 7 dimensies:

1. De jobinhoud van een medewerker is natuurlijk belangrijk. De manier waarop een medewerker zijn taak kan uitvoeren, draagt bij tot zijn tevredenheid. De mate van autonomie, creativiteit en uitdaging speelt hierbij een belangrijke rol.
2. Naast zijn taken is ook de kwaliteit van het arbeidsleven belangrijk. Glijdende uren, verlofregeling, een bureau dat in hoogte verstelbaar is, yoga tijdens de lunchpauze … spelen ook een grote rol in de totale jobtevredenheid.
3. De mensen waarmee je samenwerkt, je collega’s, kunnen ervoor zorgen dat je je al dan niet goed voelt op je werk. Als een medewerker wordt vervangen tijdens (ziekte)verlof, dan kan hij of zij met een gerust gemoed terugkeren. Als je een project tot een goed einde kan brengen met je team, dan geeft dat voldoening.
4. Voor iets, hoort iets! Als medewerker verwacht je een correcte verloning (met eventuele extralegale voordelen). Naast het loon, biedt ook werkzekerheid de werknemer gemoedsrust, en dus tevredenheid.
5. De kans tot bijscholen en doorgroeien motiveert menig medewerkers, en draagt bovendien bij tot hun persoonlijke ontwikkeling. De jobinhoud wordt ingevuld naargelang hun functie en sterktes.
6. Voor een medewerker is het belangrijk dat de werkomgeving niet ontbreekt aan sfeer. Er moet open gecommuniceerd worden tussen collega’s. Respect voor elkaar en voor het privé-leven zijn dan van cruciaal belang!
7. Oncontroleerbare stress kan ervoor zorgen dat de medewerker niet naar behoren kan functioneren. Werk-gerelateerde stress kan je uitdagen en je grenzen doen verleggen, maar als de stress oncontroleerbaar wordt heeft die een negatieve impact heeft op de gezondheid.
Ontdek wat jouw medewerkers tevredenstelt en waar de pijnpunten liggen aan de hand van onze 360° personeelsbevragingen!